قرمز سبز آبي خاکستري
[ و در گفتارى فرموده است كه : ] و بر آنان واليى فرمانروا شد كه كار را بر پاداشت و استقامت ورزيد تا دين برقرار گرديد . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت